PROŠNJA ZA ZAPOSLITEV:
* obvezen vnos
OSNOVNI PODATKI:
Ime*
Priimek*
E-Pošta*
Telefon*
Ulica*
Poštna številka*
Kraj*
Regija
Država*
Spol*
Datum rojstva* 18.1.2019 ]
Stopnja izobrazbe*
Smer izobrazbe*
Smer izobrazbe - drugo

ZNANJE JEZIKOV:
Angleško
Nemško
Italijansko
Hrvaško, Srbsko
Drugo

RAČUNALNIŠKA ZNANJA:
Word
Excel
Power Point
OpenOffice
Drugo

PRIDOBLJENE DELOVNE IZKUŠNJE (eno leto in več):
Energetika Finance
Informatika Logistika
Kakovost Kontroling
Nabava Notranja revizija in nadzor poslovanja
Okolje Pravna pisarna
Vzdrževanje Računovodstvo
Ravnanje s človeškimi viri Marketing
Trgovanje z energenti Upravljanje tveganj
Varnost Vodenje
Projektno delo Investicije (gradnja)
Prodaja - delo v prodajalni Administracija
Prodaja - delo na terenu Analitika
Prodaja - telefonska prodaja Delo v gostinstvu
Prodaja - ostala prodaja Delo v skladiščuKOMPETENCE (ocenite se):
Ciljno vodenje*
Opis kompetence: Vodja sodelavcem postavlja preproste, merljive, akcijske, realne, časovno določene cilje. Daje pravočasne povratne informacije o doseganju ciljev in ocenjuje uspešnost in učinkovitost sodelavcev.
Odnos do strank*
Opis kompetence: Vzpostavljanje odnosa z notranjimi in zunanjimi strankami, prepoznavanje njihovih značilnosti in potreb ter zadovoljevanje njihovih interesov.
Samoiniciativnost in inovativnost*
Opis kompetence: Pripravljenost in želja za akcijo ter osebni razvoj.
Situacijsko vodenje*
Opis kompetence: Prilagajanje načina vodenja sodelavcem, timu in okoliščinam.
Razvoj sodelavcev*
Opis kompetence: Povečevanja znanja, izkušenj in kompetenc sodelavcev.
Poslovno vedenje*
Opis kompetence: Vedenje v skladu s poklicno etiko, bontonom in poslovnim protokolom.
Učinkovito upravljanje odnosov*
Opis kompetence: Vzpostavljanje, vzdrževanje in poglabljanje dobrih medosebnih odnosov.
Doseganje prodajnih rezultatov*
Opis kompetence: Osredotočenost na doseganje prodajnih rezultatov, ki povečujejo uspešnost in učinkovitost podjetja.
Projektno vodenje*
Opis kompetence: Učinkovito vodenje projektov v skladu s cilji in resursi.

OSTALI PODATKI:
Vozniško dovoljenje*
Delovna doba (v letih)*
Status*
Pričakovana BRUTO plača (v EUR)*
Nagovor*
Vaše spremno besedilo k prijavi

Curriculum Vitae (življenjepis)*
Izberite datoteko in
nato pritisnite 'Naloži CV'

- CV ni naložen -

Soglasje

Z označitvijo praznega polja soglašam in želim, da Petrol d.d., Ljubljana, vnešene osebne podatke obdeluje in hrani največ dve leti od posredovanja le teh. Po tem obdobju se bodo podatki izbrisali ali anonimizirali. Osebni podatki se hranijo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kadarkoli lahko zahtevate, da Petrol d.d., Ljubljana osebne podatke zbriše, prav tako pa imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, prepisa in kopiranja vaših osebnih podatkov.

Preverite vpisane podatke pred oddajo!


Prejšnji mesecPrihodnji mesec
PonTorSreČetPetSobNed